Biuletyn Informacji Publicznej

Na sprzedaż nieruchomość ! PEC-Gliwice Sp. z o.o. sprzeda budynek na ul. Kopernika 39B

30.08.2021

Gliwice, ul. Mikołaja Kopernika 39B, obręb Kopernik, dz. Nr 189

Położenie.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest przy ulicy Mikołaja Kopernika 39b w Gliwicach, w obrębie Kopernik na terenie dużego osiedla mieszkaniowego położonego w odległości około 6 km od centrum miasta. Osiedle jest dobrze skomunikowane. Poprzez ulicę Toszecką i Portową ma drogowe połączenia z DK88, DTŚ oraz autostradami A1 i A4. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna typu osiedlowego, zabudowa usługowa, szkoły i przedszkola.

Stan zagospodarowania

Nieruchomość jest zagospodarowana i zabudowana budynkiem stacji wymienników ciepła.
Przed budynkiem od strony wejścia na działce znajduje się utwardzony chodnik z płyt betonowych oraz wokół budynku teren trawnika. Ukształtowanie terenu płaskie. Kształt nieruchomości regularny zbliżony do prostokąta. Teren nieogrodzony.

Stan techniczno-użytkowy

Budynek stacji wymienników ciepła to budynek dwukondygnacyjny. Konstrukcję nośną stanowią słupy i rygle stalowe. Końce słupów utwierdzone są w stopach fundamentowych, żelbetowych. Dach z płyt żelbetowych, płatwie stalowe. Dach kryty papą. Ściany z bloczków PGS. Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne. Tynk zewnętrzny nakrapiany, posadzki lastriko, PCV, płytki ceramiczne; na hali wylewka betonowa.
Okna w ramach stalowych, okratowane; drzwi wejściowe stalowe pełne oraz stalowe pełne do pomieszczeń rozdzielni oraz boczne do pomieszczenia hali. Stan techniczny średni.

Dane inwentaryzacyjne

Powierzchnia użytkowa budynku:     614,70 m2

Dane dotyczące powierzchni budynku przyjęto na podstawie informacji od Zamawiającego.

Dokumentacja fotograficzna - zdjęcia z zewnatrz:

Dokumentacja zdjęciowa wewnatrz budynku:


Widok hali na parterze


Widok hali na piętrze