Emisja co2 w kosztach ciepła

Jaki wpływ ma emisja CO2 na cenę ciepła.

Jak wiadomo od kilku lat polityka Unii Europejskiej dąży do zminimalizowania emisji gazów cieplarnianych w tym CO2. Rada Europejska w ramach polityki klimatyczno-energetycznej zatwierdziła wiążący cel polegający na osiągnięciu do 2030 r. co najmniej 40 % redukcji wewnętrznych emisji gazów cieplarnianych w całej gospodarce w porównaniu z 1990 r. Jest to nie lada wyzwanie dla polskiego przemysłu, ponieważ aż 74 % ciepła pochodzi z węgla, a w niektórych województwach ponad 90%. W tym celu wprowadzono rynek uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Od momentu wprowadzenia handlu emisjami tj. w 2005 roku przyznawane były uprawnienia bezpłatne, z biegiem czasu przydział bezpłatnych uprawnień był coraz mniejszy, a coraz więcej uprawnień przedsiębiorstwa musiały zakupić same. Zależności te przedstawia wykres poniżej.

Karuzela ruszyła – gdy uprawnienia do emisji CO2 stały się instrumentem finansowym. Analizując okres od początku 2018 roku, cena 1 uprawnienia poszybowała z poziomu 5 do 25 euro za tonę. Można wyróżnić kilka grup kosztów niezależnych od przedsiębiorstwa, które w 2018 roku znacząco wzrosły, są to ceny: węgla, energii elektrycznej, usług i uprawnienia do emisji. W strukturze wydatków przedsiębiorstw ciepłowniczych najbardziej niebezpiecznymi kosztami (bo, jak pokazują ostatnie miesiące, najmniej przewidywalnymi) są ceny uprawnień do emisji CO2. Koszty dla naszego przedsiębiorstwa związane tylko z zakupem uprawnień do emisji gazów cieplarnianych to rząd kilkunastu milionów rocznie, a cena jednostki uprawnień jest bardzo niestabilna, raczej z tendencją do wzrostu.

Poniżej link do strony www.cire.pl, gdzie na bieżąco można śledzić ceny uprawnień do emisji gazów cieplarnianych: notowania uprawnień do emisji CO2