Logo Ciepło systemowe dla Gliwic
-322,159
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
322,159 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.

Logo Teraz Polska Logo No Smog Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform
Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o średnim zużyciu ciepła przez Odbiorców wg. grup taryfowych

Zgodnie z art.5.pkt. 6c Ustawy Prawo Energetyczne sprzedawca energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła ma obowiązek informować swoich odbiorców o ilości energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła zużytej przez tego odbiorcę w poprzednim roku oraz o miejscu, w którym są dostępne informacje o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła dla danej grupy taryfowej, z której ten odbiorca korzystał, a także o środkach poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 468 i 868) i efektywnych energetycznie urządzeniach technicznych. 

  Grupa taryfowa             Średnie zużycie ciepła [GJ]

Grupa I.1/1

1018

Grupa I.1/2

351

Grupa I.1/3

1492

Grupa I.1/3 A

52

Grupa I.1/3 B

753

Grupa I.1/4

515

Grupa I.1/4 A

585

Grupa I.1/4 B

491

Grupa I.1/4 D

508

Grupa I.1/4 E

865

Grupa II

245

Grupa III

320