Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-2301,455
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
2301,455 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiło do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900
Do pobrania

Tu znajdziesz wszystkie potrzebne dokumenty: tabele opłat, wnioski i przepisy prawne

Oszczędzaj z nami ! Informator PEC - Gliwice

Oszczędzaj z nami ! Informator PEC - Gliwice

PRZECIWDZIAŁANIA ZANIECZYSZCZENIU ŚRODOWISKA I OCHRONA ZASOBÓW NATURALNYCH

PRZECIWDZIAŁANIA ZANIECZYSZCZENIU ŚRODOWISKA I OCHRONA ZASOBÓW NATURALNYCH

Rozbudowa Ciepłowni Gliwice

Park Zielonej Energii
Rozbudowa Ciepłowni Gliwice

Program "Ciepła woda bez piecyka dla Gliwic"

Program "Ciepła woda bez piecyka dla Gliwic"

Korzystne wskaźniki dla ciepłej wody z PEC

Bieżące podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej

Grafika budynku przyłączonego do PEC

Ciepło Systemowe, Pompy Ciepła, Pakiet Korzyści, Podłącz się !

Ebok

Z myślą o Państwa potrzebach uruchamiamy bezpłatny dostęp do Elektronicznego Biura Obsługi Klienta.

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2024| PEC Gliwice