Dokumenty do pobrania

Taryfy i tabele opłat

Zmiana taryfy dla ciepła obowiązująca od 01.09.2019 r.

Wykaz opłat dodatkowych od 01.03.2019 r. + zlecenia

Taryfa dla ciepła obowiązująca od 01.03.2019 r.

Wyciąg ze zmiany Taryfy dla ciepła obowiazujacej od 01.10.2018 r.

Tafyfa dla ciepła obowiązująca od 01.01.2018 r.

Zmiana Taryfy dla ciepła z dn. 15.12.2016 r. obowiązująca od 01.05.2017 r.

Taryfa dla ciepła obowiązująca od 01.01.2017 r.

Wnioski

Wniosek o zmianę mocy cieplnej zamówionej

Zapytanie o możliwość przyłączenia do sieci

Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej węzła cieplnego

Wniosek o określenie warunków przyłączenia do instalacji odbiorczej za węzłem grupowym

Wniosek o uruchomienie/ ponowne uruchomienie / wstrzymanie *) dostawy ciepła

Zlecenie dostarczenia ciepła

Aneks do zlecenia dostarczenia ciepła

Zgoda na obciążanie rachunku

Dokumenty prawne

Prawo energetyczne Ustawa z dn. 10.04.1997 wersja na 04-05-2019

Rozporządzenie Ministra Energii z dn. 22.09.2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 15.01.2007 w sprawie warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych

Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne 15.12.2016 r.

Plan wprowadzenia ograniczeń w dostawie ciepła

Plan wprowadzania ograniczeń w dostawie ciepła-aktualizacja na 2017 rok

Instrukcja użytkownika ebok