Dokumenty do pobrania

Taryfy i tabele opłat

Wykaz opłat dodatkowych + zlecenia

Wyciąg ze zmiany Taryfy dla ciepła obowiazujacej od 01.10.2018 r.

Tafyfa dla ciepła obowiązująca od 01.01.2018 r.

Zmiana Taryfy dla ciepła z dn. 15.12.2016 r. obowiązująca od 01.05.2017 r.

Wykaz opłat dodatkowych obowiązujący od 01.03.2016 r.

Wykaz opłat dodatkowych obowiązujący od 01.02.2015 r.

Taryfa dla ciepła obowiązująca od 01.01.2017 r.

Taryfa dla ciepła obowiązująca od 01.12.2015 r.

Taryfa dla ciepła obowiązująca od 01.12.2014 r.

Wyciąg z Taryfy dla ciepła obowiązująca od 01.12.2014 r.

Taryfa dla ciepła obowiązująca od 01.11.2013 r.

Nowa taryfa dla ciepła obowiązująca od 01.10.2012 r.

Zmiana taryfy dla ciepła obowiązująca od 03.02.2012 r.

"Taryfa dla ciepła" PEC - Gliwice Sp. z o.o. obowiązująca od 01.10.2011 r. zatwierdzona przez URE

Wnioski

Wniosek o zmianę mocy cieplnej zamówionej

Zapytanie o możliwość przyłączenia do sieci

Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej węzła cieplnego

Wniosek o określenie warunków przyłączenia do instalacji odbiorczej za węzłem grupowym

Wniosek o uruchomienie/ ponowne uruchomienie / wstrzymanie *) dostawy ciepła

Zlecenie dostarczenia ciepła

Aneks do zlecenia dostarczenia ciepła

Zgoda na obciążanie rachunku

Dokumenty prawne

Prawo energetyczne Ustawa z dn. 10.04.1997 wersja na 06-02-2019

Rozporządzenie Ministra Energii z dn. 22.09.2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 15.01.2007 w sprawie warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych

Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne 15.12.2016 r.

Plan wprowadzenia ograniczeń w dostawie ciepła

Plan wprowadzania ograniczeń w dostawie ciepła-aktualizacja na 2017 rok

Instrukcja użytkownika ebok