Dokumenty do pobrania

Taryfy i tabele opłat

Taryfa dla ciepła obowiązująca od 01.03.2021 r.

Taryfa dla ciepła obowiązująca od 01.03.2020 r.

Zmiana taryfy dla ciepła obowiązująca od 01.09.2019 r.

Wykaz opłat dodatkowych od 01.03.2019 r. + zlecenia

Taryfa dla ciepła obowiązująca od 01.03.2019 r.

Wyciąg ze zmiany Taryfy dla ciepła obowiazujacej od 01.10.2018 r.

Tafyfa dla ciepła obowiązująca od 01.01.2018 r.

Zmiana Taryfy dla ciepła z dn. 15.12.2016 r. obowiązująca od 01.05.2017 r.

Taryfa dla ciepła obowiązująca od 01.01.2017 r.

Wnioski

Wniosek o zmianę mocy cieplnej zamówionej

Zapytanie o możliwość przyłączenia do sieci

Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej węzła cieplnego

Wniosek o określenie warunków przyłączenia do instalacji odbiorczej za węzłem grupowym

Wniosek o rozpoczęcie dostarczania ciepła dla nowych odbiorców

Wniosek o rozpoczęcie/zakończenie dostarczania ciepła na cele ogrzewania

Zlecenie dostarczenia ciepła

Aneks do zlecenia dostarczenia ciepła

Zgoda na obciążanie rachunku

Dokumenty prawne

Prawo energetyczne Ustawa z dn. 10.04.1997 wersja na 22-05-2021 r.

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dn. 07.04.2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 15.01.2007 w sprawie warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych

Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne 15.12.2016 r.

Plan wprowadzenia ograniczeń w dostawie ciepła