Biuletyn Informacji Publicznej

Dokumenty do pobrania

Taryfy i tabele opłat

Zmiana Taryfy dla ciepła obowiązująca od 01.09.2021 r.

Taryfa dla ciepła obowiązująca od 01.03.2021 r.

Taryfa dla ciepła obowiązująca od 01.03.2020 r.

Zmiana taryfy dla ciepła obowiązująca od 01.09.2019 r.

Wykaz opłat dodatkowych od 01.03.2019 r. + zlecenia

Taryfa dla ciepła obowiązująca od 01.03.2019 r.

Wyciąg ze zmiany Taryfy dla ciepła obowiazujacej od 01.10.2018 r.

Tafyfa dla ciepła obowiązująca od 01.01.2018 r.

Zmiana Taryfy dla ciepła z dn. 15.12.2016 r. obowiązująca od 01.05.2017 r.

Taryfa dla ciepła obowiązująca od 01.01.2017 r.

Wnioski

Wniosek o zmianę mocy cieplnej zamówionej

Zapytanie o możliwość przyłączenia do sieci

Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej węzła cieplnego

Wniosek o określenie warunków przyłączenia do instalacji odbiorczej za węzłem grupowym

Wniosek o rozpoczęcie dostarczania ciepła dla nowych odbiorców

Wniosek o rozpoczęcie/zakończenie dostarczania ciepła na cele ogrzewania

Zlecenie dostarczenia ciepła

Aneks do zlecenia dostarczenia ciepła

Zgoda na obciążanie rachunku

Dokumenty prawne

Prawo energetyczne Ustawa z dn. 10.04.1997 wersja na 22-09-2021 r.

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dn. 23.04.2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 15.01.2007 w sprawie warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych

Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne 15.12.2016 r.

Plan wprowadzenia ograniczeń w dostawie ciepła