Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-2301,449
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
2301,449 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiło do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2024| PEC Gliwice