Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-832,739
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
832,739 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie
Biuletyn Informacji Publicznej

Władze spółki

Zarząd Spółki

Prezes Zarządu PEC-Gliwice Sp. z o.o.

Krzysztof Szaliński

Główny Księgowy - Prokurent

Marzanna Choroś

Dyrektor ds. Technicznych - Prokurent

Grzegorz Zawierucha 

Rada Nadzorcza Spółki

  • Przewodniczący Rady Nadzorczej - Janusz Kotowicz
  • Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Tomasz Misztal
  • Członek Rady Nadzorczej -  Dariusz Sowa
  • Członek Rady Nadzorczej - Wojciech Młotkowski
  • Członek Rady Nadzorczej - Paweł Buchta

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2023| PEC Gliwice