Logo Ciepło systemowe dla Gliwic
-74,19
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
74,19 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.

Logo Teraz Polska Logo No Smog Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform
Biuletyn Informacji Publicznej

Władze spółki

Zarząd Spółki

 

Wiceprezes Zarządu PEC

Wiceprezes Zarządu - Główny Księgowy

Barbara Przeworska


Prokurent Z-ca Dyrektora ds. Technicznych PEC

Prokurent Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

Krzysztof Szaliński

 

Rada Nadzorcza Spółki

  • Członek Rady Nadzorczej - Janusz Kotowicz
  • Członek Rady Nadzorczej -  Dariusz Sowa
  • Członek Rady Nadzorczej - Tomasz Misztal
  • Członek Rady Nadzorczej - Wojciech Młotkowski
  • Członek Rady Nadzorczej - Paweł Buchta