Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-2272,659
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
2272,659 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiło do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

Pracownicy

O sukcesie firmy w dominującej mierze decydują jej pracownicy. Zatrudniamy pracowników o wysokich kwalifikacjach, doświadczeniu, otwartych na nowoczesność.

Obecnie spółka zatrudnia 250 pracowników z czego 93 to kadra umysłowa a 157 to pracownicy fizyczni.

Człowiek to najlepsza inwestycja. Firma umożliwia i pomaga pracownikom zdobywać wykształcenie, podwyższać kwalifikacje, nabywać umiejętności pracy z nowoczesnymi narzędziami pracy.

Nieustannie pracownicy są szkoleni, aby podejmować nowe wyzwania, rozwiązywać nowe problemy i zadania związane z nowoczesnym zarządzaniem przedsiębiorstwem - zintegrowanym systemem zarządzania, rachunkowością zarządczą, zintegrowanym systemem informatycznym.

PEC - Gliwice Sp. z o.o. jest otwarty na młodzież - ściśle współpracuje z wyższymi uczelniami i szkołami średnimi umożliwiając studentom i uczniom odbycie praktyk. Na przykładzie naszej firmy powstało wiele prac magisterskich. Młodzież chętnie wraca do nas, bo jak twierdzi, przyciąga ich panująca tutaj wspaniała atmosfera

pracownik PE w stacji wymienników pracownik PEC w laboratorium

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2024| PEC Gliwice