Logo Ciepło systemowe dla Gliwic
-322,226
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
322,226 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.

Logo Teraz Polska Logo No Smog Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform
Biuletyn Informacji Publicznej

Pracownicy

O sukcesie firmy w dominującej mierze decydują jej pracownicy. Zatrudniamy pracowników o wysokich kwalifikacjach, doświadczeniu, otwartych na nowoczesność.

Obecnie spółka zatrudnia 250 pracowników z czego 88 to kadra umysłowa a 168 to pracownicy fizyczni.

Człowiek to najlepsza inwestycja. Firma umożliwia i pomaga pracownikom zdobywać wykształcenie, podwyższać kwalifikacje, nabywać umiejętności pracy z nowoczesnymi narzędziami pracy.

Nieustannie pracownicy są szkoleni, aby podejmować nowe wyzwania, rozwiązywać nowe problemy i zadania związane z nowoczesnym zarządzaniem przedsiębiorstwem - zintegrowanym systemem zarządzania, rachunkowością zarządczą, zintegrowanym systemem informatycznym.

PEC - Gliwice Sp. z o.o. jest otwarty na młodzież - ściśle współpracuje z wyższymi uczelniami i szkołami średnimi umożliwiając studentom i uczniom odbycie praktyk. Na przykładzie naszej firmy powstało wiele prac magisterskich. Młodzież chętnie wraca do nas, bo jak twierdzi, przyciąga ich panująca tutaj wspaniała atmosfera

pracownik PE w stacji wymienników pracownik PEC w laboratorium