Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-2272,659
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
2272,659 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiło do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

Działy w PEC Gliwice

Budynek Dyrekcji PEC - Gliwice
D Prezes Zarządu - Dyrektor
DT Z-ca Dyrektora ds. Technicznych
DO Sekretariat i Kancelaria - Dział Organizacji i Zarządzania
DP Dział Kadr i Szkolenia
Świetlica
DW Specjalista ds. Obrony Cywilnej
DZ Dział Procedur Przetargowych
Budynek Służb Technicznych
DA Dział Administracyjno - Socjalny
DB Dział BHP i P.poż
DI Dział Inwestycji
TZ Dział Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej
Budynek AKP
TS Dział Automatyki i AKP
Budynek Kotłowni wp
ZC-1 Zakład Cieplny nr 1
 
TL Dział Ochrony Środowiska i Laboratorium
 
TA Dział Elektryczny
budynek finansowo - księgowy
DF Wiceprezes Zarządu - Główny Księgowy
FF Dział Finansowy
FK Dział Księgowy
FE Dział Ekonomiczny
budynek sprzedaży i dyspozycji
DS Dział Sprzedaży i Rozwoju
TE Dział Dyspozycji Ruchu i Eksploatacji
TK Dział Informatyki
budynek zc-4
ZC-4 Zakład Cieplny nr 4
magazyn
Magazyn Główny

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2024| PEC Gliwice