Logo Ciepło systemowe dla Gliwic
-322,193
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
322,193 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.

Logo Teraz Polska Logo No Smog Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform
Biuletyn Informacji Publicznej

Działania prospołeczne

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. chętnie uczestniczy w życiu swojego miasta, współorganizuje oraz wspiera różnego typu inicjatywy, zarówno kulturalno – naukowe, społeczne jak i sportowe. Można do nich zaliczyć min.:

 • już od kilku lat wspieramy finansowo Gliwickie Spotkania Naukowe, których organizatorem jest Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Badań nad Rakiem przy Centrum Onkologii w Gliwicach, (podziękowania)
 • również od wielu lat wspiaramy działania promujące naukę w naszym mieście, a taką funkcję pełni coroczna edycja "Nocy Naukowców Politechniki Śląskiej", (podziękiowania)
 • współpracujemy z Politechniką Śląską, umożliwiamy odbywanie praktyk studenckich i oferujemy pomoc w przygotowywaniu materiałów niezbędnych do prac magisterskich,(podziękowania)
 • organizujemy dla studentów i młodzieży gliwickich szkół prezentacje stanowisk pracy i umożliwiamy poznanie procesów technologicznych w PEC – Gliwice Sp. z o.o.,
 • organizujemy cykliczne spotkania z odbiorcami ciepła dotyczące optymalnych warunków użytkowania i świadomego korzystania z produktu, jakim jest ciepło systemowe.
 • od kilku lat wspieramy takie przedsięwzięcia jak Eko Rajd Gliwice, Noc Naukowców Politechniki Śląskiej, Międzynorodowy Festiwal Jazz w Ruinach, Człowiek Ziemi Gliwickiej. (podziękowania)
 • wspieramy rownież lokalne kluby sportowe min. GKS Piast, Azs Politechniki Śląskiej, Gliwickie Towarzystwo Koszykówki, Szkolny Klub Sportowy Spartakus oraz Łabędzkie Towarzystwo Sportowe.

Na naszą pomoc mogą też liczyć Domy Dziecka, Szkoły i najbardziej potrzebujący:

 • Towarzystwo Wspierania Świetlicy dla Dzieci w Sośnicy - już kilkakrotnie objeliśmy wsparciem podopiecznych świetlicy w Sośnicy. (podziękowania)
 • w 2018 roku pomogliśmy finansowo w organizacji pólkoloni letnich dla podopiecznych Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 12 w Gliwicach (podziękowania)
 • wsparliśmy finansowo przedsięwzięcie pod nazwą "Kultura i Duchowość", które odbyło się na rzecz rozbudowy Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach, zorganizowane przez Teatr Miejski w Gliwicach, radną Miasta Gliwice Magdalenę Budny, Muzeum w Gliwicach oraz Parafię pod wezwaniem  św. Bartłomieja, (podziękowanie)
 • Szkoła Filomata już od kilku lat jest wspierana przez PEC - Gliwice podczas Odysei Umysłu, dzieki naszej pomocy dzieciaki ze szkoły Filomata mogły wziąć udział w Międzynarodowym Finale Odysei Umysłu w USA, gdzie w tym roku (2016) zajęli 5 miejsce. (podziękowanie)
 • pomogliśmy w organizacji półkolonii letnich i zimowych dla uczniów Gimnazjum nr 10 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Gliwicach
 • Dom Dziecka nr 2 - otrzymał wsparcie finansowe na działalność Klubu Piłkarza funkcjonującego w Domu Dziecka nr 2 w Gliwicach, 
 • Dom Dziecka nr 3 - otrzymał kolejny raz środki finansowe na organizację II Mistrzostw Polski Domów Dziecka w Futsalu 
 • od kilku lat wspieramy także gliwicki Caritas, pomagając sfinansować zakup niezbędnych do funkcjonowania placówki rzeczy.