Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-2301,466
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
2301,466 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiło do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

Działania prospołeczne

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. chętnie uczestniczy w życiu swojego miasta, współorganizuje oraz wspiera różnego typu inicjatywy, zarówno kulturalno – naukowe, społeczne jak i sportowe.

Logo Piasta Gliwice                               Logo GTK Gliwice                      

   

                            logo Nocy Naukowców Politechniki         logo Narodowego Instytutu Onkologii

     Można do nich zaliczyć min.:

  • już od kilku lat wspieramy finansowo Gliwickie Spotkania Naukowe, których organizatorem jest Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Badań nad Rakiem przy Centrum Onkologii w Gliwicach (podziękowania),
  • również od wielu lat wspiaramy działania promujące naukę w naszym mieście, a taką funkcję pełni coroczna edycja "Nocy Naukowców Politechniki Śląskiej" (podziękiowania),
  • współpracujemy z Politechniką Śląską, umożliwiamy odbywanie praktyk studenckich i oferujemy pomoc w przygotowywaniu materiałów niezbędnych do prac magisterskich (podziękowania),
  • organizujemy dla studentów i młodzieży gliwickich szkół prezentacje stanowisk pracy i umożliwiamy poznanie procesów technologicznych w PEC – Gliwice Sp. z o.o.,
  • organizujemy cykliczne spotkania z odbiorcami ciepła dotyczące optymalnych warunków użytkowania i świadomego korzystania z produktu, jakim jest ciepło systemowe,
  • wspieramy rownież lokalne kluby sportowe min. GKS Piast,  Gliwickie Towarzystwo Koszykówki, KS Sośnica.

Na naszą pomoc mogą też liczyć Domy Dziecka, Szkoły i najbardziej potrzebujący:

  • W roku 2022 wsparcie rzeczowe otrzymało Stowarzyszenie GTW  dla rodzin poszkodowanych w wojnie na Ukrainie. (podziekowanie)
  • Towarzystwo Wspierania Świetlicy dla Dzieci w Sośnicy - można powiedzieć, że stałym wsparciem objeliśmy  podopiecznych świetlicy w Sośnicy (podziękowania),
  • wspieramy finansowo Fundację Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Sił Specjalnych „Szturman”,
  • oferujemy również wpomoc finansową dla Klasztoru Zakonu Braci Mniejszych Gliwice  w Gliwicach na wsparcie inicjatyw na rzecz dzieci i seniorów należących do Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa,

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2024| PEC Gliwice