Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-2272,64
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
2272,64 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiło do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

Zasady rozpoczęcia dostarczania ciepła

Zarządca/ Zarząd spółdzielni, wspólnoty mieszkaniowej, czy innej instytucji zarządzającej budynkiem na wniosek mieszkańców decyduje o rozpoczęciu dostawy ciepła do budynku i to on zleca uruchomienie dostarczenia ciepła przedsiębiorstwu ciepłowniczemu, jedyną formalnością jest złożenie wniosku o uruchomienie/wstrzymanie ciepła. Są dwa rodzaje wniosków - dla nowych Odbiorców, którzy uruchamianją się poraz pierwszy i dla stałych Odbiorców, którzy uruchamiają się kolejny już sezon, wnioski są dostępne również w drukach do pobrania na stronie internetowej.

Wnioski te są podstawą uruchomienia/wstrzymania, pozwalają nam na oszacowanie wymaganej ilości wytwarzanego ciepła w źródle oraz na oszczędne prowadzenie ruchu i kontrolowanie prawidłowej pracy sieci ciepłowniczej.

Węzły cieplne eksploatowane przez odbiorcę  są uruchamiane lub wyłączane przez odbiorców we własnym zakresie, po uprzednim poinformowaniu naszego przedsiębiorstwa o zamiarze pobierania lub zaprzestania poboru ciepła.

Węzły cieplne eksploatowane przez PEC są uruchamiane przez naszych pracowników.

Pierwsze uruchomienie ciepła w sezonie grzewczym jest bezpłatne, za każde dodatkowe uruchomienie pobierana jest opłata, zgodnie z cennikiem opłat dodatkowych dostępnym na naszej stronie internetowej w strefie Klienta - opłaty za ciepło.

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2024| PEC Gliwice