Logo Ciepło systemowe dla Gliwic
-322,159
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
322,159 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.

Logo Teraz Polska Logo No Smog Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform
Biuletyn Informacji Publicznej

Zasady rozpoczęcia dostarczania ciepła

Zarządca/ Zarząd spółdzielni, wspólnoty mieszkaniowej, czy innej instytucji zarządzającej budynkiem na wniosek mieszkańców decyduje o rozpoczęciu dostawy ciepła do budynku i to on zleca uruchomienie dostarczenia ciepła przedsiębiorstwu ciepłowniczemu, jedyną formalnością jest złożenie wniosku o uruchomienie/wstrzymanie ciepła. Są dwa rodzaje wniosków - dla nowych Odbiorców, którzy uruchamianją się poraz pierwszy i dla stałych Odbiorców, którzy uruchamiają się kolejny już sezon, wnioski są dostępne również w drukach do pobrania na stronie internetowej.

Wnioski te są podstawą uruchomienia/wstrzymania, pozwalają nam na oszacowanie wymaganej ilości wytwarzanego ciepła w źródle oraz na oszczędne prowadzenie ruchu i kontrolowanie prawidłowej pracy sieci ciepłowniczej.

Węzły cieplne eksploatowane przez odbiorcę  są uruchamiane lub wyłączane przez odbiorców we własnym zakresie, po uprzednim poinformowaniu naszego przedsiębiorstwa o zamiarze pobierania lub zaprzestania poboru ciepła.

Węzły cieplne eksploatowane przez PEC są uruchamiane przez naszych pracowników.

Pierwsze uruchomienie ciepła w sezonie grzewczym jest bezpłatne, za każde dodatkowe uruchomienie pobierana jest opłata, zgodnie z cennikiem opłat dodatkowych dostępnym na naszej stronie internetowej w strefie Klienta - opłaty za ciepło.