Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Schemat struktury organizacyjnej PEC

ZC-1 Zakład Cieplny nr 1 tel. 32 335 01 52
ZC-4 Zakład Cieplny nr 4 tel. 32 335 01 23
TE Dział Dyspozycji Ruchu i Eksploatacji tel. 32 335 01 10
TK Dział Informatyki tel. 32 335 02 30
TL Dział Ochrony Środowiska i Laboratorium tel. 32 335 02 21/23
TS Dział AKP i A tel. 32 335 02 05
TZ Dział Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej tel. 32 335 01 96/98
TA Dział Elektryczny tel. 32 335 02 56
DB Dział BHP i P.poż. tel. 32 335 01 89
DI Dział Inwestycji tel. 32 335 02 07 - 10
DO Dział Organizacji i Zarządzania tel. 32 335 02 97
DP Dział Kadr i Szkolenia tel. 32 335 01 87
DS Dział Sprzedaży i Rozwoju tel. 32 335 01 18
tel. 32 335 02 13
DW Specjalista ds. Obrony Cywilnej tel. 32 335 02 29
DZ Dział Procedur Przetargowych tel. 32 335 01 04
DA Dział Administracyjno - Socjalny tel. 32 335 02 18
FF Dział Finansowy tel. 32 335 01 42
FK Dział Księgowy tel. 32 335 01 45
FE Dział Ekonomiczny tel. 32 335 01 46