Biuletyn Informacji Publicznej

Cel i misja

Misją Przedsiębiorstwa jest:

zaspokajanie potrzeb i oczekiwań konsumentów ciepła w sposób korzystny dla nich a więc:

  • tani,
  • ciągły,
  • pewny,
  • ekologiczny,
  • konkurencyjny.

Celem Przedsiębiorstwa jest:

  • Zaspokajanie potrzeb i oczekiwań odbiorców na lokalnym rynku ciepła.
  • Poszerzanie rynków zbytu i zwiększanie sprzedaży ciepła na rynku lokalnym.
  • Produkowanie ciepła z dotrzymaniem obecnych i przyszłych norm w zakresie ochrony środowiska.
  • Wysoka sprawność organizacji i zarządzania zapewniająca osiąganie stabilnego zysku umożliwiającego realizację zaplanowanych zadań.
  • Wysoka jakość pracy za godziwą płacę.