Logo Ciepło systemowe dla Gliwic
-322,193
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
322,193 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.

Logo Teraz Polska Logo No Smog Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform
Biuletyn Informacji Publicznej

Poradnik dla klienta

Wewnątrz głowicy termostatycznej znajduje się sprężysty mieszek wypełniony cieczą o dużej rozszerzalności cieplnej, reagującej na zmiany temperatury otoczenia. Wraz ze wzrostem temperatury w pomieszczeniu wzrasta ciśnienie i objętość cieczy wewnątrz mieszka, co powoduje jego nacisk na popychacz...
Mieszkania można ogrzewać na wiele sposobów. O czym warto wiedzieć przy wyborze ogrzewania? Zanim zdecydujemy się na wybór nowego ogrzewania musimy wziąć pod uwagę kilka czynników takich jak cena, bezpieczeństwo, komfort i wygoda użytkowania. Biorąc pod uwagę cenę ogrzewania, sytuacja wygląda...
Pojęcie niska emisja wzięło się od wysokości kominów, z których emitowane są szkodliwe substancje. Przemysłowe kominy są dużo wyższe od tych domowych. Umownie przyjmuje się, że kominy tworzące niską emisję mają wysokość do 40 metrów. Z reguły jednak nie mierzą one więcej niż 10 metrów. Niski komin...
13 października 2016 r. weszła w życie Uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XX/497/2016  w sprawie udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na wybrane przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska. Zgodnie z tą Uchwałą można otrzymać dotacje na inwestycje, których efektem jest...
Zamówiona moc cieplna zdefiniowana jest w § 2 pkt 18 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. Nr 194, poz. 1291.)) i oznacza ustaloną przez odbiorcę lub podmiot...
Zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (tekst ujednolicony na dzień 01 styczeń 2020 r.)  Art. 45a. przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie cen i opłat zawartych w taryfie wylicza opłaty za dostarczane do odbiorcy ciepło. Opłaty te stanowią koszty zakupu ciepła do budynku...
Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom zamieszczamy wyjaśnienie z czego składa się opłata za ciepło oraz jak w prosty sposób można wyliczyć orientacyjne koszty ogrzewania.   
Zarządca/ Zarząd spółdzielni, wspólnoty mieszkaniowej, czy innej instytucji zarządzającej budynkiem na wniosek mieszkańców decyduje o rozpoczęciu dostawy ciepła do budynku i to on zleca uruchomienie dostarczenia ciepła przedsiębiorstwu ciepłowniczemu, jedyną formalnością jest złożenie wniosku o...
Szanowni Państwo przekazuję materiał dydaktyczny związany z racjonalnym i oszczędnym zużywaniem ciepła. Każdy z odbiorców ciepła systemowego swoim świadomym postępowaniem ma wpływ na ograniczenie zużycia ciepła. Przekazuję kilka porad do wykorzystania podczas eksploatacji systemu grzewczego w...