Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-2272,646
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
2272,646 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiło do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

Poradnik dla klienta

Mieszkania można ogrzewać na wiele sposobów. O czym warto wiedzieć przy wyborze ogrzewania? Zanim zdecydujemy się na wybór nowego ogrzewania musimy wziąć pod uwagę kilka czynników takich jak cena, bezpieczeństwo, komfort i wygoda użytkowania. Biorąc pod uwagę cenę ogrzewania, sytuacja wygląda...
Pojęcie niska emisja wzięło się od wysokości kominów, z których emitowane są szkodliwe substancje. Przemysłowe kominy są dużo wyższe od tych domowych. Umownie przyjmuje się, że kominy tworzące niską emisję mają wysokość do 40 metrów. Z reguły jednak nie mierzą one więcej niż 10 metrów. Niski komin...
10 listopada 2022 r. weszła nowelizacja Uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XLI/852/2022 w sprawie udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na wybrane przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska. Zgodnie z tą Uchwałą można otrzymać dotacje na inwestycje, których efektem jest...
Zamówiona moc cieplna zdefiniowana jest w § 2 pkt 18 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. Nr 194, poz. 1291.)) i oznacza ustaloną przez odbiorcę lub podmiot...
Zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (tekst ujednolicony na dzień 01 styczeń 2020 r.)  Art. 45a. przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie cen i opłat zawartych w taryfie wylicza opłaty za dostarczane do odbiorcy ciepło. Opłaty te stanowią koszty zakupu ciepła do budynku...
Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom zamieszczamy wyjaśnienie z czego składa się opłata za ciepło oraz jak w prosty sposób można wyliczyć orientacyjne koszty ogrzewania.   
Zarządca/ Zarząd spółdzielni, wspólnoty mieszkaniowej, czy innej instytucji zarządzającej budynkiem na wniosek mieszkańców decyduje o rozpoczęciu dostawy ciepła do budynku i to on zleca uruchomienie dostarczenia ciepła przedsiębiorstwu ciepłowniczemu, jedyną formalnością jest złożenie wniosku o...
Szanowni Państwo przekazuję materiał dydaktyczny związany z racjonalnym i oszczędnym zużywaniem ciepła. Każdy z odbiorców ciepła systemowego swoim świadomym postępowaniem ma wpływ na ograniczenie zużycia ciepła. Przekazuję kilka porad do wykorzystania podczas eksploatacji systemu grzewczego w...

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2024| PEC Gliwice