Logo Ciepło systemowe dla Gliwic
-74,203
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
74,203 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.

Logo Teraz Polska Logo No Smog Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform
Biuletyn Informacji Publicznej

Niska emisja zagraża zdrowiu!

Pojęcie niska emisja wzięło się od wysokości kominów, z których emitowane są szkodliwe substancje. Przemysłowe kominy są dużo wyższe od tych domowych. Umownie przyjmuje się, że kominy tworzące niską emisję mają wysokość do 40 metrów. Z reguły jednak nie mierzą one więcej niż 10 metrów. Niski komin powoduje, że wypuszczane zanieczyszczenia rozprzestrzeniają się po najbliższej okolicy.

Zjawisko niskiej emisji związane jest z niebezpiecznymi dla zdrowia pyłami i gazami pochodzącymi ze spalania w domowych piecach. Kilka czynników znacznie zwiększa szkodliwość niskiej emisji:

 • palenie śmieci – palenie plastiku, gumy czy innych odpadów produkuje bardzo duże ilości szkodliwych związków chemicznych,
 • stosowanie niskiej jakości węgla - węgiel o znacznym stopniu zawartości siarki, popiołu czy mułu węglowego przy spalaniu uwalnia trujące substancje,
 • wreszcie nisko sprawne, przestarzałe urządzenia grzewcze, które nie gwarantują optymalnych warunków spalania.

Niska emisja ma bardzo niekorzystny a czasem wręcz zabójczy wpływ na nasz organizm. Jest powodem wielu chorób układu oddechowego, alergii, bóli głowy, układu krążenia, wątroby, chorób skórnych, zaburzeń hormonalnych a nawet nowotworów. Skład chemiczny dymu i pyłu nie wieje optymizmem:

 • tlenki węgla
 • tlenki siarki i azotu
 • groźne związki chloru i fluoru
 • metale ciężkie: rtęć, kadm, ołów, mangan, chrom
 • WWA (Wielopierścieniowe Węglowodory Aromatyczne, włącznie z benzo(α)pirenem)
 • węglowodory alifatyczne
 • aldehydy i ketony
 • dioksyny
 • furany
 • pyły wraz z rakotwórczymi smołowymi aerozolami.

Jak rozwiązać ten problem?

Alternatywą dla pieców węglowych i kotłów gazowych jest miejska sieć ciepłownicza. Już ponad
15 mln. Polaków wybrało i skorzystało ze wspólnej sieci ciepłowniczej. Ciepło produkowane jest w ciepłowniach i przesyłane do domów w postaci gorącej wody. Tak zwane ciepło systemowe pozwala zarówno na ogrzanie mieszkania jak i korzystanie z bieżącej ciepłej wody. Ponadto w ciepłowniach stosuje się specjalne filtry wychwytujące zanieczyszczenia ze spalania, dużo większa jest też wydajność kotłów w porównaniu z domowymi piecami, co oznacza, że w ciepłowniach zużywa się mniej opału.

Wybierając ciepło systemowe, obniżamy niską emisję, jednocześnie zwiększamy komfort, bezpieczeństwo i wygodę stosowanego przez nas sposobu ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody.

Zadbajmy o zdrowie nasze i naszych dzieci, pomyślmy o przyszłości!