Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-2301,513
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
2301,513 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiło do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

Niska emisja zagraża zdrowiu!

Pojęcie niska emisja wzięło się od wysokości kominów, z których emitowane są szkodliwe substancje. Przemysłowe kominy są dużo wyższe od tych domowych. Umownie przyjmuje się, że kominy tworzące niską emisję mają wysokość do 40 metrów. Z reguły jednak nie mierzą one więcej niż 10 metrów. Niski komin powoduje, że wypuszczane zanieczyszczenia rozprzestrzeniają się po najbliższej okolicy.

Zjawisko niskiej emisji związane jest z niebezpiecznymi dla zdrowia pyłami i gazami pochodzącymi ze spalania w domowych piecach. Kilka czynników znacznie zwiększa szkodliwość niskiej emisji:

 • palenie śmieci – palenie plastiku, gumy czy innych odpadów produkuje bardzo duże ilości szkodliwych związków chemicznych,
 • stosowanie niskiej jakości węgla - węgiel o znacznym stopniu zawartości siarki, popiołu czy mułu węglowego przy spalaniu uwalnia trujące substancje,
 • wreszcie nisko sprawne, przestarzałe urządzenia grzewcze, które nie gwarantują optymalnych warunków spalania.

Niska emisja ma bardzo niekorzystny a czasem wręcz zabójczy wpływ na nasz organizm. Jest powodem wielu chorób układu oddechowego, alergii, bóli głowy, układu krążenia, wątroby, chorób skórnych, zaburzeń hormonalnych a nawet nowotworów. Skład chemiczny dymu i pyłu nie wieje optymizmem:

 • tlenki węgla
 • tlenki siarki i azotu
 • groźne związki chloru i fluoru
 • metale ciężkie: rtęć, kadm, ołów, mangan, chrom
 • WWA (Wielopierścieniowe Węglowodory Aromatyczne, włącznie z benzo(α)pirenem)
 • węglowodory alifatyczne
 • aldehydy i ketony
 • dioksyny
 • furany
 • pyły wraz z rakotwórczymi smołowymi aerozolami.

Jak rozwiązać ten problem?

Alternatywą dla pieców węglowych i kotłów gazowych jest miejska sieć ciepłownicza. Już ponad
15 mln. Polaków wybrało i skorzystało ze wspólnej sieci ciepłowniczej. Ciepło produkowane jest w ciepłowniach i przesyłane do domów w postaci gorącej wody. Tak zwane ciepło systemowe pozwala zarówno na ogrzanie mieszkania jak i korzystanie z bieżącej ciepłej wody. Ponadto w ciepłowniach stosuje się specjalne filtry wychwytujące zanieczyszczenia ze spalania, dużo większa jest też wydajność kotłów w porównaniu z domowymi piecami, co oznacza, że w ciepłowniach zużywa się mniej opału.

Wybierając ciepło systemowe, obniżamy niską emisję, jednocześnie zwiększamy komfort, bezpieczeństwo i wygodę stosowanego przez nas sposobu ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody.

Zadbajmy o zdrowie nasze i naszych dzieci, pomyślmy o przyszłości!

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2024| PEC Gliwice