Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-2301,519
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
2301,519 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiło do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

Zalety ciepła z PEC

Jakość, komfort, bezpieczeństwo

Poniżej dla wszystkich naszych przyszłych Klientów, którzy wahają się jeszcze przy wyborze rodzaju ogrzewania, przedstawiono atuty ogrzewania systemowego oferowanego przez naszą firmę. Mamy nadzieję, że w ten sposób pomożemy wszystkim niezdecydowanym w podjęciu najkorzystniejszej dla nich decyzji.

Zalety centralnego ogrzewania

Bezpieczeństwo

 • dostawa ciepła wyłącznie w postaci gorącej wody,
 • nie występuje zagrożenie wybuchem, zaczadzeniem czy też porażeniem prądem elektrycznym.

Komfort

 • bezobsługowe użytkowanie (serwis instalacji c.o. jest bardzo prosty)
 • nie wymaga zakupu i magazynowania paliw,
 • pełna kontrola nad regulacją temperatury i ilością zużywanego ciepła. Węzły cieplne wyposażone są w liczniki ciepła, istnieje możliwość korzystania z energii w zależności od potrzeb indywidualnych przez cały rok,
 • węzeł cieplny wyposażony jest w automatykę pogodową, która pozwala na utrzymanie w zależności od potrzeb odpowiedniego komfortu cieplnego, zwłaszcza w okresach, gdy obiekt nie jest użytkowany, obniżenia nocne, itp.,
 • łatwiejsza do zaprojektowania koncepcja architektoniczna budynku (brak kominów, możliwa większa powierzchnia użytkowa mieszkań). Pomieszczenie węzła cieplnego zajmuje minimalną ilość miejsca:
  - domek jednorodzinny: 1,5 - 2 m2;
  - obiekty o zapotrzebowaniu na moc cieplną na poziomie 200 kW: 8 - 12 m2
 • ogrzewanie systemowe podnosi komfort życia w użytkowanych obiektach,
 • wydatki związane z podłączeniem do systemu ( węzeł cieplny, instalacja wewnętrzna centralnego ogrzewania w obiekcie) istnieje możliwość skorzystania z dotacji na pokrycie kosztów zmiany systemów grzewczych

Jakość

 • gwarantowana jakość i ciągłość dostaw. Systematycznie prowadzone remonty na sieciach cieplnych i w ciepłowni gwarantują racjonalne wykorzystanie energii,
 • stabilne i konkurencyjne ceny, regulowane przez Urząd Regulacji Energetyki. Zmiany cen są przedstawiane Klientom wraz z uzasadnieniem przyczyn,
 • niskie koszty przyłączenia
 • inwestycja podłączenia obiektu jest przedsięwzięciem na wiele lat. Brak elementów ruchomych i pracujących w wysokich temperaturach, czy w ogniu, wywołuje dużą trwałość instalacji - ok. 25 lat. Nakłady na konserwacje są minimalne,
 • wysokie kwalifikacje i profesjonalne podejście naszego personelu gwarantują dobrą współpracę stron.

Przedsięwzięcie podłączenia obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej jest proekologiczne:

 • obiekty podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej nie emitują zanieczyszczeń,
 • źródło w którym produkowane jest ciepło spełnia wszystkie wymogi emisyjne

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2024| PEC Gliwice