Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-2301,466
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
2301,466 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiło do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

Skorzystaj z dotacji z budżetu Miasta i podłącz się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

10 listopada 2022 r. weszła nowelizacja Uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XLI/852/2022 w sprawie udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na wybrane przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska.
Zgodnie z tą Uchwałą można otrzymać dotacje na inwestycje, których efektem jest zmiana systemów grzewczych na proekologiczne prowadzące do poprawy stanu środowiska w tym również na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.
Z dotacji tej mogą skorzystać min. wspólnoty mieszkaniowe, osoby fizyczne dla nich dotacja wynosi do 50% wartości kosztu kwalifikowanego, nie więcej jednak niż 6 000,00 zł na jedno mieszkanie/dom.  Kwota dotacji może ulec podwojeniu, jeżeli wnioskodawca wykaże, że modernizacja systemu grzewczego została wykonana łącznie lub nie później niż 4 lata po termomodernizacji nieruchomości.
W przypadku podłączenia lokalu do miejskiej sieci ciepłowniczej koszt kwalifikowany stanowią koszty węzła cieplnego oraz elementów instalacji grzewczej zlokalizowanej poza lokalami mieszkalnymi w części wspólnej budynku. Informacje o trybie postepowania w sprawie udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej z budżetu Miasta znajdują się w zał. nr 1 poniższej Uchwały.

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2024| PEC Gliwice