Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-2301,507
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
2301,507 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiło do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

Będzie podatek od indywidulanego ogrzewania gazem i węglem - odbiorcy ciepła systemowego mogą spać spokojnie!!

07.03.2024

Od 1 stycznia 2027 podatek od ogrzewania ma objąć wszystkie gospodarstwa domowe, które ogrzewają domy paliwami kopalnymi. To wynik wprowadzenia w ramach pakietu Fit for 55 systemu ETS, czyli unijnego system handlu uprawnieniami do emisji, a wraz z nim opłat za emisję dwutlenku węgla. Chodzi o lokale ogrzewane węglem, gazem, ekogroszkiem oraz olejem opałowym. Zakładając, że gospodarstwa domowe emitują przeciętnie 6 ton CO2 w ciągu roku, szacuje się, że opłata będzie wynosić około 45 euro za tonę, co po przeliczeniu daje kwotę około 1200 złotych. Nowa danina ma zostać doliczona do cen energii.

W podpisanym już porozumieniu w sprawie reformy unijnego systemu handlu emisjami CO2 zapisano jednak, że w przypadku wyjątkowo wysokich cen energii, uruchomienie nowego ETS zostanie opóźnione do 2028 roku.

W związku z taką sytuacją jedyną metodą uniknięcia tej opłaty będzie zmiana systemu ogrzewania na ekologiczne tj. przyłączenie się do miejskiej sieci ciepłowniczej lub inwestycja w inne rodzaje źródeł na paliwa odnawialne.

 

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2024| PEC Gliwice