Logo Ciepło systemowe dla Gliwic
-74,134
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
74,134 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.

Logo Teraz Polska Logo No Smog Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform
Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja dla Odbiorców ciepła systemowego z PEC-Gliwice Sp. z o.o.

23.02.2021