Biuletyn Informacji Publicznej

Informujemy o nowej usłudze w wykazie opłat dodatkowych

06.10.2020

Informujemy, że zgodnie z podjętą uchwałą Zarządu PEC-Gliwice Sp. z o.o. w sprawie rozszerzenia wykazu opłat dodatkowych
z dniem 30.09.2020 r. zostaje wprowadzona opłata za zlecenie usługi spuszczania i uzupełniania wody z instalacji odbiorczych
 budynkach należących do odbiorców ciepła. Druk do zlecenia znajduje się  w wykazie opłat dodatkowych, zlecenie nr 13.
Kliknij  TUTAJ, aby pobrać.