Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-2014,651
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
2014,651 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiło do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

Kolejny sukces! Aspirujący Innowator roku w dziedzinie ciepłownictwa

30.11.2023

27 listopada 2023 r. podczas Gali III Ogólnopolskiego Konkursu dla Jednostek Samorządu
Terytorialnego Dyrektor ds. Technicznych Grzegorz Zawierucha odebrał Dyplom oraz Statuetkę dla Gliwic za zajęcie I miejsca w kategorii “Aspirujący Innowator roku w dziedzinie ciepłownictwa ”. Celem Konkursu było wyłonienie oraz nagrodzenie gmin najbardziej zaangażowanych w modernizację sektora energii, przyczyniających się do realizacji założeń polityki energetyczno-klimatycznej.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. jest beneficjentem nagrody, dzięki prowadzeniu zrównoważonej transformacji energetycznej w Gliwicach.
Projekty, które zostały docenione to min. :
– rozbudowa istniejącej ciepłowni o blok parowy z kotłem wielopaliwowym wytwarzającym ciepło i energię elektryczną (Park Zielonej Energii),
– zabudowa przemysłowego pola solarnego w postaci ciepłowniczych kolektorów słonecznych wraz z magazynem ciepła
– budowa instalacji służącej do odzysku ciepła zawartego w ściekach komunalnych …
Nagrodę główną oprócz statuetki i dyplomu stanowi zaproszenie do realizacji przedsięwzięcia tj. procesu inwestycyjnego dla naszego Przedsiębiorstwa w oparciu o instrument ELENA bez kosztów wejściowych – tj. Przedsiębiorstwo nie ponosi kosztów przygotowania dokumentacji inwestycyjnej do transformacji energetycznej ciepłowni (SIWZ, studium wykonalności, doradztwo inwestycyjne).

                               

https://gliwice.eu/aktualnosci/ekologia/gliwice-z-nagroda-specjalna-w-konkursie-najbardziej-innowacyjny-energetycznie

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2024| PEC Gliwice