Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-0
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
0 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiło do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

Komorowa prasa filtracyjna jest już na oczyszczalni ścieków w PEC - Gliwice

18.01.2024

Niedawno zmodernizowana Oczyszczalnia Ścieków w PEC – Gliwice została doposażona w nowoczesną komorową prasę filtracyjną służącą do zagęszczania i odwadniania osadów wytworzonych podczas oczyszczania ścieków przemysłowych. Osad odwodniony w postaci placka filtracyjnego jest samoczynnie zrzucany do kontenera osadu odwodnionego ustawionego pod prasą.

Cykl pracy prasy filtracyjnej rozpoczyna napełnianie prasy - pompa wtłacza filtrowaną zawiesinę do komór prasy, ciecz przepływa przez tkaninę filtracyjną, na której zatrzymują się elementy fazy stałej i gromadzą tworząc coraz grubszą warstwę nazywana popularnie plackiem filtracyjnym. Rosną opory przepływu cieczy i ciśnienie w komorach a maleje ilość odcieku aż do zupełnego zaniku. 

Prasa ta pozwoli na zmniejszenie ilości osadów, które po odwodnieniu i sprasowaniu będą zdecydowanie łatwiejsze do zagospodarowania.
Prasa będzie wspomagać także w niedalekiej przyszłości Park Zielonej Energii.

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2024| PEC Gliwice