Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-445,594
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
445,594 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie
Biuletyn Informacji Publicznej

Mamy już jesień, czy jesteś na nią gotowy? Kilka porad jak przygotować się do zimy.

27.09.2018

Nadeszła jesień

Lato, choć w tym roku wyjątkowo długie i ciepłe dobiegło końca i choć nie chcemy jeszcze myśleć o chłodnych jesiennych i zimowych dniach, niestety trzeba się będzie na nie przygotować. Postaramy się Państwu w kilku zdaniach przypomnieć, co trzeba zrobić, zanim ciepło popłynie w naszych kaloryferach.

Zanim odkręcimy kaloryfery należy wykonać kilka niezbędnych czynności, aby uniknąć przykrych niespodzianek jak np. zalanie mieszkania czy po prostu źle działające ogrzewanie.

Konieczne jest sprawdzenie instalacji centralnego ogrzewania pod względem gotowości do odbioru ciepła w budynkach. Jeżeli w budynkach trwają remonty należy sprawdzić stan zabezpieczenia instalacji przed wyciekiem.

Aby kaloryfery pracowały właściwie, należy zadbać o odpowiednią ilość wody w instalacji poprzez jej uzupełnienie i odpowietrzenie. Ubytki wody mogą być spowodowane nieszczelnościami, remontami instalacji wewnętrznej lub samoistnym odparowaniem wody.

Dobrą praktyką stosowaną przez wiele spółdzielni mieszkaniowych i zarządców nieruchomości jest wywieszanie w budynkach informacji o terminach napełniania instalacji wewnętrznej czynnikiem grzewczym. W tym czasie ważna jest Państwa obecność w mieszkaniu. Należy maksymalnie odkręcić zawory termostatyczne na kaloryferach oraz zwrócić uwagę na to czy nie ma żadnych wycieków z instalacji. Dlatego prosimy zwrócić szczególną uwagę na ogłoszenia wywieszane w Państwa budynkach.

Sezon grzewczy

Jeszcze mamy w pamięci czasy, kiedy to Wojewoda podejmował decyzję o początku i końcu sezonu grzewczego i był to okres między 15 października a 25 kwietnia. Rozpoczęcie ogrzewania mogło nastąpić wówczas, jeżeli temperatura zewnętrzna o godz. 19.00 w ciągu kolejnych trzech dni była niższa od  12 0C. Jeżeli przed 15 października wystąpiło ochłodzenie i temperatura o godz. 19.00 spadła poniżej 10 0C, to stanowiło również podstawę by Wojewoda mógł podjąć decyzję o włączeniu ogrzewania.

Na szczęście dzisiaj to Odbiorcy ciepła decydują, o terminie rozpoczęcia ogrzewania swoich lokali.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych  (Dz. U. Nr 16, poz. 92 z 2007r.) „sezon grzewczy to okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów”. Brak jest natomiast przepisów, które wprost określają, jakie warunki pogodowe skutkują koniecznością zapewnienia dostawy ciepła. Zależy to od odczuwalnego komfortu cieplnego mieszkańców danego obiektu, na który wpływa stan techniczny budynku, izolacja termiczna, preferencje indywidualne mieszkańców, usytuowanie obiektów (nasłonecznienie, osłonięcie od wiatru).

Zasady rozpoczęcia dostarczania ciepła

Zarządca/ Zarząd spółdzielni, Wspólnoty mieszkaniowej, czy innej instytucji zarządzającej budynkiem na wniosek mieszkańców decyduje o rozpoczęciu dostawy ciepła do budynku i to on zleca uruchomienie dostarczenia ciepła przedsiębiorstwu ciepłowniczemu, jedyną formalnością jest złożenie wniosku o uruchomienie/wstrzymanie ciepła – wniosek jest dostępny na stronie internetowej.
Wnioski te są podstawą uruchomienia/wstrzymania, pozwalają nam na oszacowanie wymaganej ilości wytwarzanego ciepła w źródle oraz na oszczędne prowadzenie ruchu i kontrolowanie prawidłowej pracy sieci ciepłowniczej.

Węzły cieplne eksploatowane przez odbiorcę  są uruchamiane lub wyłączane przez odbiorców we własnym zakresie, po uprzednim poinformowaniu naszego przedsiębiorstwa o zamiarze pobierania lub zaprzestania poboru ciepła.
Węzły cieplne eksploatowane przez PEC są uruchamiane przez naszych pracowników.

Pierwsze uruchomienie ciepła w sezonie grzewczym jest bezpłatne, za każde dodatkowe uruchomienie pobierana jest opłata, zgodnie z cennikiem opłat dodatkowych dostępnym na naszej stronie internetowej w strefie Klienta - opłaty za ciepło