Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-445,591
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
445,591 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie
Biuletyn Informacji Publicznej

Obowiązek rejestracji zainstalowanych źródeł ciepła w budynkach w ramach Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

24.05.2022

Do 30 czerwca zarządcy lub właściciele budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych mieszkalnych (deklaracja A) oraz budynków i lokali niemieszkalnych (deklaracja B) muszą zarejestrować zainstalowane źródła ciepła w ramach Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków tworzonej przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.  Złożenie deklaracji do CEEB jest obowiązkowe, a najłatwiej zrobić to przez Internet, za pośrednictwem serwisu ceeb.gov.pl. 

Dodatkowe informacje, instrukcje oraz przykłady wypełnienia deklaracji, publikowane przez GUNB, można pozyskać ze strony : www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.

W przypadku posiadania nieekologicznego źródła ciepła zachęcamy do przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej PEC. Ze szczegółami oferty przyłączeniowej można zaznajomić się  tutaj