Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-445,581
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
445,581 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie
Biuletyn Informacji Publicznej

Odzyskujemy ciepło ze spreżarek

18.08.2016

01.07.2016 r. uruchomiono Instalację odzysku ciepła ze sprężarek śrubowych.

Pracujące sprężarki na potrzeby  instalacji technologicznych Ciepłowni wytwarzają znaczne ilości ciepła, które bez powrotnie było tracone do otoczenia. Dzięki zabudowie w każdej  z dziewięciu eksploatowanych obecnie sprężarkach wymienników ciepła olej – woda, ciepło z chłodzenia sprężarek jest odzyskiwane i wykorzystane w procesie odgazowania wody uzupełniającej  ubytki  w miejskim systemie ciepłowniczym.