Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-445,578
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
445,578 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie
Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE - OFERUJEMY SPRZEDAŻ ŻUŻLA

07.06.2022

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. oferuje sprzedaż żużla paleniskowego (mieszanka popiołowo-żużlowa) zakwalifikowanego jako uboczny produkt spalania, klientom indywidualnym prowadzącym działalność gospodarczą, do wykorzystania w robotach ziemnych w ramach:

  • budowy dróg i ulic wraz z chodnikami,
  • budowy obiektów inżynierskich (nasypy, przepusty, mosty ściany oporowe, ściany akustyczne),
  • remonty bieżące dróg i ulic,
  • niwelacji i zagospodarowania terenu,
  • budowy, przebudowy i remontu urządzeń infrastruktury technicznej.

Cena za jedną tonę żużla wraz z załadunkiem: 10 zł/t netto + VAT.

Odbiór żużla własnym transportem.

Szczegółowe informacje odnośnie możliwości zakupu żużla można uzyskać pod numerem telefonu 32 335 01 51.