Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-445,584
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
445,584 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie
Biuletyn Informacji Publicznej

Studenci Politechniki Śląskiej gościli w PEC Gliwice

20.12.2019

19 grudnia 2019 r. nasze przedsiębiorstwo odwiedzili studenci 7 semestru kierunku Energetyka, specjalności Energetyka gazowa i rozproszona.

W ramach przedmiotu: Zasady projektowania układów cieplnych, studenci wykonali projekty pod nazwą „Opracowanie koncepcji modernizacji układu technologicznego ciepłowni PEC Gliwice Sp. z o.o.” W ramach zajęć praktycznych studenci 7 semestru mieli za zadanie przedstawić koncepcje różnorodnych układów cieplnych pracujących w skojarzeniu z instalacjami zainstalowanymi w PEC Gliwice. Wspieranie takich inicjatyw zwiększa rozwój techniczny studentów, podnosi doświadczenie, a najlepsi zapewne znajdą pracę w nowoczesnej ciepłowni PEC Gliwice. Wszystkie prezentacje były niezwykle ciekawe, a podczas omawiania układów cieplnych i akademickich pomysłów pracy ciepłowni rozwinęła się merytoryczna dyskusja o rynku ciepła i dostępnych technikach dostarczania ciepła.