Logo Ciepło systemowe dla Gliwic
-74,16
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
74,16 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.

Logo Teraz Polska Logo No Smog Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform
Biuletyn Informacji Publicznej

Dostawa przyczepy dwuosiowej

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/103/2021
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Dostępne na https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Opis przedmiotu zamówienia:

 • Przyczepa dwuosiowa z jedną osią skrętną, dopuszczona do ruchu po drogach publicznych,
 • Kompatybilna z ciągnikiem rolniczym Zetor 6441 Proxima moc silnika 45 kW,
 • Dopuszczalna masa całkowita max -10.000 kg,
 • Wysokość ścian skrzyni – min 1m (z nadstawami),
 • Rozmiar felg od 15” do 19”,
 • System wywrotu trójstronny,
 • Cylinder wywrotu hydrauliczny,
 • Kąt wywrotu skrzyni – min 400,
 • Wahadłowy uniwersalny system otwierania ścian z trzech stron,
 • Centralne ryglowanie ścian bocznych i tylnej przy podłodze,
 • Układ kierowania – obrotnica kulkowa z ramą obrotową,
 • Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa,
 • Postojowy hamulec ręczny,
 • Instalacja elektryczna 12V z tylnym gniazdem,
 • Tylne lampy oświetleniowe z kratkami zabezpieczającymi przed uszkodzeniem,
 • Tylny zaczep manualny sztywny,
 • Tylne wyjścia hydrauliki i hamulców do drugiej przyczepy,
 • Podpora serwisowa skrzyni ładunkowej,
 • Dwa kliny do kół w ocynkowanych kieszeniach,
 • System lakierniczy o wysokiej odporności antykorozyjnej z zastosowaniem materiałów malarskich chemoutwardzalnych dwuskładnikowych dających dużą trwałość powłok lakierniczych i odporność na UV,
 • Nadstawy z wysokiej jakości profili wykonanych z profilowanych blach, ze stabilnymi słupkami tylnymi i odkuwanymi zamkami,
 • Linka spinająca ściany i nadstawy,
 • Koło zapasowe,
 • Trójkąt wyróżniający pojazd wolno poruszający się,
 • Gwarancja – min 24 miesiące.
MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT: Składanie ofert drogą elektroniczną do dnia  13 sierpnia 2021r godz. 11:00
MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT: Otwarcie ofert niejawne.
TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie zapytania ofertowego.

WADIUM:

nie wymagane
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Do 30 września 2021r
KRYTERIA OCENY OFERT: cena netto - 100 %
OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:
Osoby upoważnione do kontaktów z Oferentami:
 • Krzysztof Rudnik                              tel. (32) 335 01 51 (w zakresie merytorycznym),
 • Jacek Marzec                                  tel. (32) 335 02 44 (w zakresie merytorycznym),
 • Renata Uramowska-Słuszniak           tel. (32) 335 01 04 (w zakresie formalnym).
OPIS: Postępowanie prowadzone na platformie zakupowej  https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings