Logo Ciepło systemowe dla Gliwic
-74,208
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
74,208 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.

Logo Teraz Polska Logo No Smog Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform
Biuletyn Informacji Publicznej

Sprzedaż nieruchomośći przy ul. Kopernika 39B w Gliwicach.

Gliwice, ul. Mikołaja Kopernika 39B, obręb Kopernik, dz. Nr 189

Położenie.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest przy ulicy Mikołaja Kopernika 39b w Gliwicach, w obrębie Kopernik na terenie dużego osiedla mieszkaniowego położonego w odległości około 6 km od centrum miasta. Osiedle jest dobrze skomunikowane. Poprzez ulicę Toszecką i Portową ma drogowe połączenia z DK88, DTŚ oraz autostradami A1 i A4. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna typu osiedlowego, zabudowa usługowa, szkoły i przedszkola.

Stan zagospodarowania

Nieruchomość jest zagospodarowana i zabudowana budynkiem stacji wymienników ciepła.
Przed budynkiem od strony wejścia na działce znajduje się utwardzony chodnik z płyt betonowych oraz wokół budynku teren trawnika. Ukształtowanie terenu płaskie. Kształt nieruchomości regularny zbliżony do prostokąta. Teren nieogrodzony.

Stan techniczno-użytkowy

Budynek stacji wymienników ciepła to budynek dwukondygnacyjny. Konstrukcję nośną stanowią słupy i rygle stalowe. Końce słupów utwierdzone są w stopach fundamentowych, żelbetowych. Dach z płyt żelbetowych, płatwie stalowe. Dach kryty papą. Ściany z bloczków PGS. Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne. Tynk zewnętrzny nakrapiany, posadzki lastriko, PCV, płytki ceramiczne; na hali wylewka betonowa.
Okna w ramach stalowych, okratowane; drzwi wejściowe stalowe pełne oraz stalowe pełne do pomieszczeń rozdzielni oraz boczne do pomieszczenia hali. Stan techniczny średni.

Dane inwentaryzacyjne

Powierzchnia użytkowa budynku:     614,70 m2

Dane dotyczące powierzchni budynku przyjęto na podstawie informacji od Zamawiającego.

Dokumentacja fotograficzna - zdjęcia z zewnatrz:

Dokumentacja zdjęciowa wewnatrz budynku:


Widok hali na parterze


Widok hali na piętrze