Logo Ciepło systemowe dla Gliwic
-74,203
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
74,203 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.

Logo Teraz Polska Logo No Smog Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform
Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

06.10.2020
Informujemy, że zgodnie z podjętą uchwałą Zarządu PEC-Gliwice Sp. z o.o. w sprawie rozszerzenia wykazu opłat dodatkowych z dniem 30.09.2020 r. zostaje wprowadzona opłata za zlecenie usługi ...
30.09.2020
Pragniemy uspokoić naszych obecnych i przyszłych Odbiorców ciepła systemowego,  że ciągłość i jakość świadczonych przez nas usług związana z zapewnieniem bezpiecznego, ekologicznego i komfortowego ...
28.09.2020
Podczas sesji Rady Miasta Gliwice nr XIX/2020 z 24 września 2020 roku Prezydent Gliwic Adam Neumann przedstawił ceny usług komunalnych w Górnośląsko – Zagłębiowskiej  Metropolii. Gliwice mają...
16.09.2020
Zasady rozpoczęcia dostarczania ciepła Zarządca/ Zarząd spółdzielni, wspólnoty mieszkaniowej, czy innej instytucji zarządzającej budynkiem na wniosek mieszkańców decyduje o rozpoczęciu dostawy ciepła...
09.09.2020
W Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej – obszernym, internetowym zbiorze danych dotyczących Gliwic – został uruchomiony kolejny geoportal: CIEPŁO SYSTEMOWE. Narzędzie dostępne pod adresem msip....
14.08.2020
Pierwsze prace montażowe konstrukcji stalowych na wykonanych fundamentach ruszyły. Budowa „wyszła z ziemi” i powstają szkielety obiektów od lewej poniżej na zdjęciach widoczna przyszła stacja...
10.08.2020
W związku z obowiązkiem informowania Odbiorców ciepła, niniejszym PEC - Gliwice Sp. z o. o. podaje informacje o strukturze paliw pierwotnych zużytych do wytworzenia ciepła w roku obrotowym 2019/2020...
04.08.2020
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. zostało nominowane  przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. do wzięcia udziału w akcji charytatywnej na rzecz osób...
27.07.2020
Po zakończeniu kolejnego roku obrotowego czas na podsumowania, od miesiąc lipca  2019 r. do czerwca 2020 r. podłączyliśmy do miejskiej sieci ciepłowniczej 126 obiektów, w tym 114 to budynki...
24.07.2020
Na naszej stronie internetowej będziemy przedstawiać zaawansowanie prac przy budowie nowoczesnej linii oczyszczania spalin dla kotłowni WR-25.  Obecnie działania generalnego wykonawcy związane są ze...
01.07.2020
Pierwszy etap Modernizacji gospodarki wodno - ściekowej  w zakresie stacji  uzdatniania wody zakończony. Z końcem czerwca br. uruchomiono z powodzeniem zmodernizowaną stację uzdatniania wody. Celem...
23.06.2020
Mieszkańcy Gliwic wybierają bezpieczeństwo decydując się na likwidację piecyków gazowych (potocznie zwanych „junkersami”) na rzecz ciepła systemowego z PEC-Gliwice Sp. z o.o. Są to często budynki już...

Strony