Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-2301,49
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
2301,49 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiło do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

Aktualności

07.02.2023
Program ma na celu wsparcie zwiększenie efektywności wykorzystania energii pierwotnej na cele związane z podgrzaniem wody użytkowej mieszkańcom budownictwa wielorodzinnego poprzez zastąpienie źródeł...
17.01.2023
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o. o. informuje, że z dniem 1 lutego 2023 r. wprowadza do stosowania zmienioną Taryfę dla ciepła. Szczegóły w załączeniu.
16.12.2022
PEC-Gliwice Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach zatrudni  pracownika sezonowego ( na okres grzewczy 2022/2023) na stanowisko: Pracownik Konserwacji i Obsługi Urządzeń Energetycznych Wymagania:...
09.12.2022
Lokalna przepompownia sieciowa przy ulicy Zygmuntowskiej w Gliwicach W komorze ciepłowniczej przy ulicy Zygmuntowskiej wykonana została pilotażowa przepompownia wody sieciowej. Na odgałęzieniu sieci...
09.12.2022
Działalność klastra zainaugurowało porozumienie między samorządem Gliwica sześcioma komunalnymi spółkami: Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Gliwice, Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej,...
08.12.2022
Informujemy, że obecnie ze względu na problemy techniczne po stronie operatora sieci, nie ma możliwości połączeń na numery stacjonarne, prosimy o kontakt z PEC Gliwice na nr kom. 539 997 900
08.12.2022
6. Stan na godz. 11:23 Podnoszenie mocy ciepłowni do oczekiwanych parametrów. Przywracanie dostaw ciepła do Odbiorców. Za wszelkie, wynikłe utrudnienia przepraszamy. 5. Stan na godz. 10:22 ...
07.12.2022
Od 1998 r. PEC-Gliwice Sp. z o.o. wdraża inwestycje proekologiczne na rzecz Czystszej Produkcji, która jest strategią ochrony środowiska polegającą na ciągłym, zintegrowanym, zapobiegawczym działaniu...
30.11.2022
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. otrzymało nagrodę Ekolaur Polskiej Ekologii 2022 w kategorii: Ochrona i adaptacja do zmian klimatu. Nagroda ta przyznana jest za opracowanie algorytmu...
13.10.2022
11 października 2022 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gliwicach otrzymało wyróżnienie w kategorii Proekologiczna Inwestycja Roku za “III etap instalacji odsiarczania spalin i I etap...
21.09.2022
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań...

Strony

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2024| PEC Gliwice